Informace pro Vás postupně doplňujeme - pokud zde nenaleznete odpovědi na Vaše otázky a nechce se Vám čekat - napište nám nebo zavolejte ;-)
roh_LT roh_RT roh_RB roh_LB logo Ing. Martin NEVEČEŘAL

roh_LT roh_RT roh_RB roh_LB

Elektrický Zabezpečovací Systém

- - EZS - -

Poplachový Systém

roh_LT roh_RT roh_RB roh_LB

Elektrické (nověji také elektronické) zabezpečovací systémy - tento název není zcela korektní ohledně významu jednotlivých slov. Často také bývá používáno označení PZTS - poplachové zabezpečovací a tísňové systémy.

Na těchto stránkách tedy najdete informace především k systémům, které mají za úkol informovat uživatele o narušení objektu neznámým "pachatelem". EZS systém můžeme doplnit např. o detektory hraničních hodnot některých veličin - detektor kouře, detektor zvýšené teploty, detektor zaplavení, detektor úniku plynu - resp. zvýšené koncentrace určitého plynu. Systém je možné také vybavit ovladači, které jsou ovládány přímo obsluhou - např. tísňová tlačítka obsluhy, tísňová tlačítka starších či nemocných osob.

Rovněž je možné použít ústřednu EZS spolu s detektory pohybu a osobním tísňovým tlačítkem pro kontrolu nemocné či staré osoby - funkce ústředny umožňuje aktivovat "sociální poplach", který nastane, pokud v hlídaném prostoru nedojde k aktivaci snímače během určité doby (16-24 hodin).


Pojetí PZTS (EZS) s ohledem na zabezpečení majetku.


Co všechno můžeme za "Elektrický Zabezpečovací Systém" považovat a co od něj můžeme očekávat?


Předně si musíme uvědomit, že:
EZS systém neslouží primárně k ochraně majetku před jeho napadením!

EZS je pouze sekundární technický prostředek, který má odhalit případného vetřelce v chráněném prostoru a o tomto stavu informovat.


Informace o "narušení" zajištěného systému může být prezentována lokálně - např. interní či externí sirénou nebo dálkově - např. přenos informace pomocí telefonního komunikátoru uživateli nebo třeba na PCO - pult centrální ochrany, jehož pracovník může vyslat hlídku či zásahovou jednotku na místo střeženého objektu a tak aktivně reagovat na signalizaci o narušení objektu.

Primární ochranou objektu jsou kvalitně zabezpečené vstupy do objektu - dveře, okna - a dostatečně kvalitní konstrukce objektu (pancéřové dveře a neprůstřelná skla nám na stanu moc dobrou službu neudělají ... :-). Je tedy velmi důležité správně definovat jakou ochranu majetku požadujeme. Jiné zabezpečení objektu budeme požadovat doma pro ochranu před nezvanými (a hlavně nenechavými :-)) hosty, jinou ochranu budeme požadovat, pokud máme firmu s drahým vybavením a jinak budeme zabezpečovat banku s miliardami v trezoru ...

Podle míry možného rizika stanovuje norma čtyři stupně zabezpečení:

Stupeň zabezpečeníNázev stupně zabezpečení
1nízké riziko
2nízké až střední riziko
3střední až vysoké riziko
4vysoké riziko

Míra rizika stanoví, jaké nebezpečí napadení zabezpečovanému objektu hrozí s ohledem na využití objektu a rovněž obecně stanovuje znalosti narušitele a jeho technické vybavení nutné k překonání EZS systému objektu. Přeložit to můžeme zhruba tak, že k možnému překonání bezpečnostního systému jsou potřeba určité znalosti a také je k tomu potřeba určíté technické zařízení - zjednodušeně - jestli potřebujeme šroubovák PH2 nebo buldozer :-D - a co z této informace plyne?

Ať už se jedná o kůlnu s rýčem na Vaší zahradě nebo banku plnou miliard ... vždy existuje riziko možného napadení objektu.

Ačkoliv se snažíme objekt zabezpečit co nejlépe, vždy se jedná o jistý kompromis mezi mírou zabezpečení objektu a cenou za instalovaný systém. Zabezpečení obytných a malých firemních objektů většinou spadá do kategorie 1 a 2 stupně zabezpečení. Vhodnost kategorie ve které bude PZTS realizován určuje objednatel či dodavatel systému, případné požadavky mohou mít rovněž další instituce - např. pojišťovna. Při instalaci bezpečnostních systémů a splnění určitých kritérii některé pojišťovny poskytují slevy z pojištění. Každý případ je však nutno projednat individuálně.


roh_LT roh_RT roh_RB roh_LB

Detektory

-- aneb snímače, čidla, krabičky a "támhleto takový" --

roh_LT roh_RT roh_RB roh_LB

Součástí každého EZS systému jsou různé druhy detektorů. Úkolem detektoru je převádět určitou aktuální informaci na signál, kterému rozumí ústředna EZS systému. Detektorů existuje celá řada - od velmi jednoduchých po velmi složité. V tomto textu naleznete pouze takové, převážně obecné informace, které Vám mají dát základní informaci o možném zabezpečení Vašeho objektu.
Základním detektorem, se kterým jste se určitě setkali i když si to nemusíte uvědomovat, je tzv. detektor pohybu. Starším bratříčkem detektoru pohybu je detektor otevření dveří či okna. Tyto dva detektory jsou základem EZS systému. Vzhledem k rozvoji elektroniky a techniky obecně, je v dnešní době možné EZS systémy využívati k jiným činnostem, než je pouhá signalizace při "napadení" objektu vetřelcem. Další detektory, které je možné na ústřednu připojit jsou např.požární detektory - detektory kouřové, detektory překročení teploty, detektory rychlého nárůstu teploty, detektory úniku hořlavých a výbušných plynů, dále třeba detektory zaplavení. V dnešní době není problém na ústřednu připojit téměř cokoliv, co se dá sehnat a uzpůsobit tak aby bylo možné to k ústředně připojit.

DetektorObecná funkce
PohybovýDetekuje pohyb osoby či zvířete před detektorem
OtevřeníDetekuje otevření dveří či oken, případně jejich nezavření, pokud chceme objekt zajistit
PožárníDetekuje kouř či zvýšení teploty
Únik plynuDetekuje zvýšenou koncentraci hořlavých, výbušných či jedovatých plynů
SpeciálníDetekuje např.
  • napadení trezoru
  • narušení chráněného venkovního prostoru - např. zahrady
  • ... ;-)


roh_LT roh_RT roh_RB roh_LB

Ústředna EZS

-- mozek a srdce EZS systému --

roh_LT roh_RT roh_RB roh_LB

Hlavním prvkem EZS systému je ústředna. Bez ní nám jsou všechny sebelepší detektory k ničemu. Ústředna je mozkem a srdcem celého systému. Ústředna říká co se má udělat na základě aktuálního stavu jednotlivých detektorů a stavu ve kterém se celý systém právě nachází. Z tohoto důvodu je důležité aby ústředna byla pokud možno dobře přístupná, ale zároveň dobře skrytá a chráněná. Není neobvyklé, aby místnost s ústřednou byla chráněná lépe než trezor :-). Optimální místo pro ústřednu Vám vždy navrhne instalační firma či projektant systému. Stejně jako i u rozmístění detektorů - vždy záleží na konkrétních podmínkách daného objektu. Hledisek pro umístění ústředny je mnoho a vzájemné souvislosti Vám nemusí být vždy jasny (a dokonce ani vysvětleny). Pomocí ústředny můžeme rovněž ovládat některé spotřebiče či zařízení - otevírat vrata u garáže, vjezdovou bránu či vchodové dveře. Rozsvěcet světla či zapínat a vypínat kotel.


roh_LT roh_RT roh_RB roh_LB Záměrně na těchto stránkách NEUVÁDÍME informace, které z bezpečnostních důvodů považujeme za nevhodné ke zveřejnění i když víme, že je možné některé tyto informace "volně" sehnat. Naší prací je max. dbát na zabezpečení Vašeho majetku - ne dávat prostor a informace těm, kteří se snaží o opak!


V případě, kdy si u nás objednáte systém Vám samozřejmě poskytneme veškeré informace, které pro Vás s ohledem na ochranu Vašeho majetku budou relevantní.Potřebujete se zbavit stresu a nebo zrelaxovat? Potřebujete si protáhnout tělo? Máme pro Vás řešení

Navštivte také: Ing. Dita Majerová - Masaze-Jablonec.cz | Přidat odkaz