Cílem těchto stránek je poskytnout Vám náhled na činnosti jimiž se zabýváme - ne všechny činnosti které jsme schopni realizovat či jsme realizovali zde budou popsány - pokud zde nenaleznete odpovědi na Vaše otázky a nechce se Vám čekat - kontaktujte nás
Tyto stránky jsou neustále ve vývoji. Informace budeme postupně doplňovat, aktualizovat a přizpůsobovat.
roh_LT roh_RT roh_RB roh_LB logo Ing. Martin NEVEČEŘAL

roh_LT roh_RT roh_RB roh_LB roh_LT roh_RT roh_RB roh_LB

Měření a Regulace

Od spínání hořáku kotle po opravdovou tepelnou pohodu a navíc ekonomicky

roh_LT roh_RT roh_RB roh_LB

Ačkoliv je obor Měření a Regulace samostatným oborem, je z pohledu řízení procesů velkým bratrem automatického řízení. V dřívějších dobách tyto obory byly odděleny a neměly spolu téměř nic společného - řízení strojů a technologických procesů probíhalo mechanicky, postupem času díky vzestupu oboru elektro a následně elektroniky docházelo k nahrazování mechanických prvků za elektrické a elektronické komponenty. Obor automatizační techniky byl často označován jako obor, kde k řízení musí docházet ve velmi malém časovém horizontu - milisekundy - a dále velmi často docházelo k ovládání pomocí binární hodnoty - tedy zapnuto/vypnuto. Schémata pro automatizaci byla označována jako tzv. RELEOVÁ - k řízení bylo potřeba převážně spínání relátek a jejich vazby mezi sebou. Z tohoto důvodu se také pro řízení procesů automatizace používá často řídících jednotek s převahou DIGITÁLNÍCH vstupů/výstupů a s minimimem ANALOGOVÝCH vstupů/výstupů.


Narozdíl od automatizace se v měření a regulaci jako vstupních hodnot do řídícího systému převážně používá ANALOGOVÝCH vstupních hodnot nad digitálními. Dalším podstatným rozdílem pak jsou časy ve kterých je potřeba provést změnu v reguovaném systému - typicky pro topný okruh se jedná o minuty. Nároky na hardwarové vybavení i moderních počítačem řízených řídících jednotek jsou od automatizační techniky rozdílné. V dnešní době se k sobě tyto řídící jednotky dosti přibližují a je možné systémy MaR postavit na systémech pro automatizaci, ale stále platí, že řídící jednotky pro automatizované průmyslové procesy jsou trochu odlišné a hlavní rozdíl poznáte v peněžence. Každý řídící systém je určen k nějakému konkrétnímu využití a toto je dobré míti vždy na paměti.


Systémy MaR jsou tedy zastoupeny v téměř každém bytě či budově. Jednou z nejběžnějších komponent měření a regulace je např. termostatický ventil u tělesa ústředního topení. Další známou komponentou je např. regulátor teploty či obyčejný termostat.


V závislosti na použité řídící jednotce je možné realizovat jak jednoduché aplikace - zapínání/vypínaní kalového čerpadla od snímače zatopení sklepa nebo hořáku kotle, oběhového čerpadla a centrální řízení teploty od termostatu v jedné referenční místnosti - až po řízení teploty v jednotlivých topných větvích na základě teploměrů v jednotlivých místnostech, venkovní teploty a třeba i míry osvětlení konkrétní fasády.
Nejobvyklejší řešení je řídící jednotka kotle spolu s ovládací jednotkou s integrovaným teploměrem snímajícím teplotu v místnosti. Rozšíření o teploměr venkovní teploty a použití algoritmu ekvitermní regulace opět o něco zvýší komfort vytápění a sníží náklady na vytápění. Dalším bodem je např. instalace tří/čtyř-cestného směšovacího ventilu. Opět dochází ke zvýšení komfortu vytápění a zase snížení nákladů za topení. Důležitým prvkem je ovšem správně navrhnutý samotný regulovaný okruh - zde to byl příklad topné soustavy.


Dalším příkladem - ovšem již na pomezí oborů automatizace a MaR - je např. automat na míchání barev ... či určité koncentrace kapalin.


V dnešní době ceny regulátorů s ethernetovým modulem klesají na ceny dřívějších typů stejně vybavených regulátorů ovšem bez komunikačníého modulu. Výhodou těchto řídících jednotek je, že není nutné pro nastavování hodnot pořizovat ovládací terminál, ale můžete nastavovat systém z vlastního počítače. Takovýto systém rovněž umožňuje dálkovou diagnostiku servisním technikem, což šetří čas i peníze.


V kancelářských budovách, nákupních centrech a většině výrobníh hal a skladů jsou systémy MaR zastoupeny v řízení topení, klimatizačních jednotek, chlazení, vzduchotechniky, kotelen, výměníkových stanic, ... Tyto rozsáhlé systémy však již bývají vybaveny stanovištěm se sběrem dat a vizualizací jednotlivých technologických procesů.Potřebujete se zbavit stresu a nebo zrelaxovat? Potřebujete si protáhnout tělo? Máme pro Vás řešení

Navštivte také: Ing. Dita Majerová - Masaze-Jablonec.cz | Přidat odkaz